คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ผลการคัดเลือก Museum Thailand Awards 2020 รอบที่ 2
กิจกรรมปี 2563

11 ส.ค. 2563

ผลการคัดเลือก Museum Thailand Awards 2020 รอบที่ 2

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

397 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน

รายชื่อพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ผ่านการคัดเลือกรางวัล

Museum Thailand Awards 2020 รอบที่ 2

 

พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

1. พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

2. หอภาพถ่ายล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่

3. อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร

4. พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน  กรุงเทพมหานคร

5. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  กรุงเทพมหานคร

6. เมืองโบราณ  จังหวัดสมุทรปราการ

 

พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

1. อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร  จังหวัดเชียงใหม่

2. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดสงขลา

 

พิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น

1. พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะศาลเจ้า  กรุงเทพมหานคร

2. พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง  จังหวัดระยอง

3. พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห  จังหวัดสงขลา

 

พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

1. พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี  จังหวัดลำปาง

2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสกลนคร

3. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดปทุมธานี

 

แท็ก

วันที่สร้าง : 10 สิงหาคม 2563

2

แบ่งปัน

11 ส.ค. 2563