คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ผ้าเนื่องในพุทธศาสนาการอนุรักษ์เพื่อสืบสาน
กิจกรรมปี 2563

07 ส.ค. 2563

ผ้าเนื่องในพุทธศาสนาการอนุรักษ์เพื่อสืบสาน

270 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษประกอบนิทรรศการ

ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ปี ๒๕๖๓

เรื่อง "ผ้าเนื่องในพุทธศาสนาการอนุรักษ์เพื่อสืบสานความศรัทธา"

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

 

**เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

จึงขอจำกัดผู้เข้าร่วมรับฟัง เพียง ๖๐ ท่าน

กรุณาแจ้งรายชื่อเข้าร่วมฟังทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๑๑ ๑๘๖ ในวันเวลาราชการ

หรือ Facebook Fanpage พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ลำพูน

วันที่สร้าง : 30 กรกฎาคม 2563

0

แบ่งปัน

07 ส.ค. 2563

09:00 - 17:00

122 ถนนอินทยงยศ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ : 053-511 186

โทรสาร : 053-530 536