กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ผ้าเนื่องในพุทธศาสนาการอนุรักษ์เพื่อสืบสาน
กิจกรรมปี 2563

07 ส.ค. 2563

ผ้าเนื่องในพุทธศาสนาการอนุรักษ์เพื่อสืบสาน

78 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษประกอบนิทรรศการ

ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ปี ๒๕๖๓

เรื่อง "ผ้าเนื่องในพุทธศาสนาการอนุรักษ์เพื่อสืบสานความศรัทธา"

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

 

**เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

จึงขอจำกัดผู้เข้าร่วมรับฟัง เพียง ๖๐ ท่าน

กรุณาแจ้งรายชื่อเข้าร่วมฟังทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๑๑ ๑๘๖ ในวันเวลาราชการ

หรือ Facebook Fanpage พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ลำพูน

วันที่สร้าง : 30 กรกฎาคม 2563

0

แบ่งปัน

07 ส.ค. 2563

09:00 - 17:00

122 ถนนอินทยงยศ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ : 053-511 186

โทรสาร : 053-530 536