กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ลงทะเบียนเข้าชมได้ที่นี
กิจกรรมปี 2563

01 ก.ค. 2563

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ลงทะเบียนเข้าชมได้ที่นี

112 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน พร้อมเปิดบริการ! 
กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


เรียนรู้แบบเว้นระยะห่าง แต่ไม่เว้นช่องว่างความสนุก

 

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน พร้อมเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ในรูปแบบ New Normal ด้วยความห่วงใยทุกคนจึงขอความร่วมมือให้ปฎิบัติตามขั้นตอนการเข้าชม เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ข้อปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

 

1.       ลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย วัน

2.       ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง บริเวณด้านหน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์ 

3.       เช็คอิน QR Code “ไทยชนะ” ก่อน-หลัง การเข้าใช้บริการ

4.       รับสติ๊กเกอร์คิวการเข้าใช้บริการตามรอบที่ลงทะเบียน ณ จุดให้บริการ

5.       สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่

6.       หมั่นทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

7.       เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อสุขอนามัยที่ดี

8.       ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย

 

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่ 09:30-17:00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้าชม รอบละ 40 คน ท่าน (สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน 1 รอบ ต่อวัน และโปรดเก็บหลักฐานการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าพื้นที่)

 

สามารถจองรอบเข้าชมได้ที่ https://bit.ly/2VCsrYH  

 

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0-2009-9865 อีเมล INVESTORY@set.or.th

เพราะเราห่วงใยในความปลอดภัย ร่วมใจป้องกันในทุกพื้นที่บริการ

วันที่สร้าง : 27 มิถุนายน 2563

0

แบ่งปัน

01 ก.ค. 2563

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-009 9999

โทรสาร : 02-009 9991