คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนาออนไลน์:เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์
กิจกรรมปี 2563

02 ก.ค. 2563

เสวนาออนไลน์:เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์

91 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาไลฟ์สดออนไลน์ 

หัวข้อ “เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์” (Traditional Lanna Houses and Preservation)

 

โดย

1. อาจารย์จุลพร นันทพานิช

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ

ดำเนินรายการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. 

Live สดผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ 

AFCP 2019 CMU Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-943 626

วันที่สร้าง : 22 มิถุนายน 2563

0

แบ่งปัน

02 ก.ค. 2563

13:30 - 16:00

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-943 626

โทรสาร : 053-222 680