กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนาออนไลน์:เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์
กิจกรรมปี 2563

02 ก.ค. 2563

เสวนาออนไลน์:เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์

55 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาไลฟ์สดออนไลน์ 

หัวข้อ “เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์” (Traditional Lanna Houses and Preservation)

 

โดย

1. อาจารย์จุลพร นันทพานิช

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ

ดำเนินรายการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. 

Live สดผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ 

AFCP 2019 CMU Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-943 626

วันที่สร้าง : 22 มิถุนายน 2563

0

แบ่งปัน

02 ก.ค. 2563

13:30 - 16:00

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-943 626

โทรสาร : 053-222 680