คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อบรมหลักสูตรระยะสั้น;สานสาดเเหย่ง(เสื่อคล้า)
กิจกรรมปี 2563

25 มิ.ย. 2563

27 มิ.ย. 2563

อบรมหลักสูตรระยะสั้น;สานสาดเเหย่ง(เสื่อคล้า)

136 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : สานสาดเเหย่ง(เสื่อคล้า)

วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2563 (หลักสูตรเรียนต่อเนื่อง 3 วัน)

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 

 

**หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ครบ 3 วัน จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. **

วันที่สร้าง : 22 มิถุนายน 2563

0

แบ่งปัน

25 มิ.ย. 2563 - 27 มิ.ย. 2563

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-943 626

โทรสาร : 053-222 680