กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อบรมหลักสูตรระยะสั้น;สานสาดเเหย่ง(เสื่อคล้า)
กิจกรรมปี 2563

25 มิ.ย. 2563

27 มิ.ย. 2563

อบรมหลักสูตรระยะสั้น;สานสาดเเหย่ง(เสื่อคล้า)

86 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : สานสาดเเหย่ง(เสื่อคล้า)

วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2563 (หลักสูตรเรียนต่อเนื่อง 3 วัน)

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 

 

**หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ครบ 3 วัน จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. **

วันที่สร้าง : 22 มิถุนายน 2563

0

แบ่งปัน

25 มิ.ย. 2563 - 27 มิ.ย. 2563

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-943 626

โทรสาร : 053-222 680