กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อภิปรายออนไลน์:ความท้าทายในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
กิจกรรมปี 2563

23 มิ.ย. 2563

อภิปรายออนไลน์:ความท้าทายในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

องค์การยูเนสโก

93 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

ยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

และ กรมศิลปากร 

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอภิปรายออนไลน์ในหัวข้อ 

"ความท้าทายและการจัดลำดับความสำคัญของภาคส่วนต่างๆ 

ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในประเทศไทย : พิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"

.

เพื่อพูดคุยกันถึงความท้าทายที่คนในวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ประสบอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนเรื่องการจัดลำดับความสำคัญและกิจกรรมเพื่อการสนับสนุนในอนาคต 

.

โดยมีผู้เข้าร่วมการอภิปราย อาทิ

  • ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน : กรมศิลปากร
  • คุณสุขุมาล ผดุงศิลป์ : มิวเซียมสยาม
  • คุณหัทยา สิริพัฒนากุล : อิโคโมส ประเทศไทย
  • คุณณรงค์ชัย โตอินทร์ : มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก
  • คุณดวงใจ นันทวงศ์ : ภาคีคนรักเมืองสงขลา
  • คุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร : Museum Mind

 

.

การอภิปรายจัดเป็นภาษาไทย ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 

เวลา 19:00 – 21:00 น. ผ่าน Zoom Webinar เท่านั้น !!

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_DYgsHicfT7udPO9mO5z6Rg

 

วันที่สร้าง : 22 มิถุนายน 2563

1

แบ่งปัน

23 มิ.ย. 2563

19:00 - 21:00

920 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110