คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อภิปรายออนไลน์:ความท้าทายในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
กิจกรรมปี 2563

23 มิ.ย. 2563

อภิปรายออนไลน์:ความท้าทายในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

องค์การยูเนสโก

215 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

ยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

และ กรมศิลปากร 

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอภิปรายออนไลน์ในหัวข้อ 

"ความท้าทายและการจัดลำดับความสำคัญของภาคส่วนต่างๆ 

ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในประเทศไทย : พิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"

.

เพื่อพูดคุยกันถึงความท้าทายที่คนในวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ประสบอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนเรื่องการจัดลำดับความสำคัญและกิจกรรมเพื่อการสนับสนุนในอนาคต 

.

โดยมีผู้เข้าร่วมการอภิปราย อาทิ

  • ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน : กรมศิลปากร
  • คุณสุขุมาล ผดุงศิลป์ : มิวเซียมสยาม
  • คุณหัทยา สิริพัฒนากุล : อิโคโมส ประเทศไทย
  • คุณณรงค์ชัย โตอินทร์ : มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก
  • คุณดวงใจ นันทวงศ์ : ภาคีคนรักเมืองสงขลา
  • คุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร : Museum Mind

 

.

การอภิปรายจัดเป็นภาษาไทย ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 

เวลา 19:00 – 21:00 น. ผ่าน Zoom Webinar เท่านั้น !!

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_DYgsHicfT7udPO9mO5z6Rg

 

วันที่สร้าง : 22 มิถุนายน 2563

1

แบ่งปัน

23 มิ.ย. 2563

19:00 - 21:00

920 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110