กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กรมศิลปากร เปิดแหล่งเรียนรู้ในสังกัดทั่วประเทศ
กิจกรรมปี 2563

22 พ.ค. 2563

31 ธ.ค. 2563

กรมศิลปากร เปิดแหล่งเรียนรู้ในสังกัดทั่วประเทศ

148 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

๒๒ พฤษภาคม นี้ กรมศิลปากร เปิดแหล่งเรียนรู้ในสังกัดทั่วประเทศ 

พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 อย่างเคร่งครัด 

ประกอบด้วย

  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
  • อุทยานประวัติศาสตร์
  • โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม
  • หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
  • หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  • หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑

วันที่สร้าง : 22 พฤษภาคม 2563

0

แบ่งปัน

22 พ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563