กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กรมศิลปากร ขยายเวลาปิดการให้บริการชั่วคราว
กิจกรรมปี 2563

01 พ.ค. 2563

31 พ.ค. 2563

กรมศิลปากร ขยายเวลาปิดการให้บริการชั่วคราว

115 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร ปิดการให้บริการแหล่งเรียนรู้เป็นการชั่วคราว 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, อุทยานประวัติศาสตร์, 

โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม, หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ออกไปจนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

วันที่สร้าง : 04 พฤษภาคม 2563

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563