ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   work from home

332 ผู้เข้าชม

15

แบ่งปัน

กรมทรัพยากรธรณี ประกาศนโยบายให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กรมทัพยากรธรณี Work From Home เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทาง

วันที่สร้าง : 31 มีนาคม 2563

15

แบ่งปัน