กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เพาะป่า เพาะชีวิต
กิจกรรมปี 2563

83 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ในงานเดือนหน้าพบกับงานเพาะป่า เพาะชีวิต ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 เรียนรู้นิทรรศการเตรียมตัวสู่ภัยแล้ง นิทรรศการอนุรักษ์น้ำ และการอบรมวิชาของแผ่นดิน การอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 วิชา ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์ สไตล์คนรักสุขภาพ

วันที่สร้าง : 02 กุมภาพันธ์ 2563

0

แบ่งปัน

07 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563

08:00 - 18:00

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-529 2212-13 / 087-359 7171

โทรสาร : 02-529 2214