ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   นิทรรศการ บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์

นิทรรศการ บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์

31 มกราคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

73 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ เชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ "บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์" นิทรรศการซึ่งจัดแสดงเรื่องราวที่มาของบ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์  โดยสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจและความรักในศิลปะของเสริมคุณ คุณาวงศ์  บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวมผลงานศิลปะเพื่อจัดแสดงให้เห็นพัฒนาการของศิลปะไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยรวบรวมผลงานที่เป็นศิลปวัตถุโบราณ ผลงานที่แสดงให้เห็นการปรากฎตัวของผลงานศิลปะที่มีเทคนิคตะวันตก สะท้อนในเห็นความเจริญงอกงามของศิลปะในประเทศไทยตลอดจนศิลปะร่วมสมัย รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีความน่าสนใจโดยจัดแสดงผลงานกว่า 300 ชิ้น ซึ่งผู้สร้างหวังจะให้เป็นที่รวมผลงานสะสมที่จะสืบทอดต่อไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปะไทยที่มีชีวิตชีวา

 

ภายในนิทรรศการได้จัดแสดงผลงานที่น่าสนใจและมีความหลากหลายซึ่งมีเรื่องราวสอดคล้องกับผลงานที่จัดแสดงภายในบ้านพิพิธภัณฑ์ทั้งจิตรกรรม เช่น งานวิวาทะ โดยอาจารย์ สมโภชน์ อุปอินทร์   ผลงานสะท้อนสังคม ของ ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร  ผลงานประติมากรรมเทคนิคสื่อผสม ของ กฤษดา ภควัตสุนทร  แผนที่โบราณสมัยรัชกาลที่ 5 งานพัดศิลปะไทยอันประณีต โดย หทัย บุนนาค ชุดกาน้ำชาและภาพเขียนจีนสมัยหลังปฎิวัติ เป็นต้น

 

นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 ที่ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-088-3888 ต่อ 1303 และ 1314 

 

วันที่สร้าง : 31 มกราคม 2563

0

แบ่งปัน