โปรโมชั่นทั้งหมด

  1. หน้าแรก
  2.    >   โปรโมชั่นทั้งหมด
  3.    >   เปิดให้เข้าชมฟรี!! ในวันเด็กแห่งชาติ

ฟรี

เปิดให้เข้าชมฟรี!! ในวันเด็กแห่งชาติ

11 ม.ค. 2563 - 11 ม.ค. 2563 10:00 - 15:30

341 ผู้เข้าชม

5

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดให้เข้าชมฟรี!!


ในวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันเสาร์ ที่11 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 15.30 น.

วันที่สร้าง : 07 มกราคม 2563

5

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
ตำบลเกาะเกิด
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-352 995 / 035-355 995 / 02-283 9411 / 02-283 9185

โทรสาร :

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง