คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ชวนส่องสุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย
กิจกรรมปี 2562

26 ธ.ค. 2562

ชวนส่องสุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย

455 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

ชวนส่อง "สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย" วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-14.00 น. 

ลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับบุคคลทั่วไปในกิจกรรมชม ณ หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา 

ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/qNuDyz7JPPLAuZAx6

** สำหรับโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าชมเป็นหมู่คณติดต่อเข้าชมปรากฎการณ์ ได้ที่ 086-4291489 ** 

วันที่สร้าง : 25 ธันวาคม 2562

1

แบ่งปัน

26 ธ.ค. 2562

10:00 - 14:00

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย
ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ : 044-216 254 และ 086-429 1489

โทรสาร : 044-216 255