กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน
กิจกรรมปี 2562

28 พ.ย. 2562

30 พ.ย. 2562

ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน

339 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

ชวนจับตาปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน ส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน 

ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

------------------------

ชมดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์ และดาวเสาร์ เคียงดวงจันทร์เสี้ยว ตามลำดับ 

พร้อมกับปรากฏการณ์แสงโลกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

โดยสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ...

วันที่สร้าง : 26 พฤศจิกายน 2562

0

แบ่งปัน

28 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562

18:00 - 23:00

เลขที่ 260 หมู่ 4
ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-121 268-9

โทรสาร : 053-121 250