คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   CHIANG MAI DESIGN WEEK 2019
กิจกรรมปี 2562

07 ธ.ค. 2562

15 ธ.ค. 2562

CHIANG MAI DESIGN WEEK 2019

TCDC เชียงใหม่

297 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019

ระหว่างวันที่ 7 - 15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 20.00 น. 

ณ TCDC เชียงใหม่ , ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  และพื้นที่รอบเมืองเชียงใหม่ 

 

 

พบกับการจัดกิจกรรมมากกว่า 200 กิจกรรม จำแนกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่

 • นิทรรศการ : นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมอง กระบวนการคิด และเทคนิคการผลิตที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
  • กลุ่มธุรกิจ
  • นักออกแบบและนักสร้างสรรค์
  • ช่างฝีมือ
  • องค์กร
 • เสวนา : สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับนักคิด นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์จากทั่วโลก
 • เวิร์กช็อป : ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด หรือทักษะช่างฝีมือ โดยการทดลองปฏิบัติจริง
 • เยี่ยมชม : เรียนรู้เรื่องราว ความคิด และวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการมีประสบการณ์ร่วมกับคนในท้องถิ่นและในพื้นที่จริง
 • สังสรรค์ : พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และแรงบันดาลใจในบรรยากาศเป็นกันเอง
 • อีเว้นท์ : กิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ชมงานได้มีประสบการณ์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์
 • ตลาด : รวบรวมร้านค้าของกลุ่มธุรกิจ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ช่างฝีมือ ที่มานำเสนอสินค้าของตนเองและพร้อมขยายออกสู่ตลาด อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน สินค้าไลฟ์สไตล์ เครื่องประดับ และอาหาร เป็นต้น

 

ดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://chiangmaidesignweek.com/

หรือ Chiang Mai Design Week

ติดต่อสอบถาม : TCDC เชียงใหม่ เลขที่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทร. 052 - 080 500 # 312 / 325 

Email: Hello.cmdw@cea.or.th

 

 

วันที่สร้าง : 26 พฤศจิกายน 2562

0

แบ่งปัน

07 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562

10:00 - 20:00

1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300