กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   CHIANG MAI DESIGN WEEK 2019
กิจกรรมปี 2562

07 ธ.ค. 2562

15 ธ.ค. 2562

CHIANG MAI DESIGN WEEK 2019

TCDC เชียงใหม่

169 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019

ระหว่างวันที่ 7 - 15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 20.00 น. 

ณ TCDC เชียงใหม่ , ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  และพื้นที่รอบเมืองเชียงใหม่ 

 

 

พบกับการจัดกิจกรรมมากกว่า 200 กิจกรรม จำแนกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่

 • นิทรรศการ : นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมอง กระบวนการคิด และเทคนิคการผลิตที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
  • กลุ่มธุรกิจ
  • นักออกแบบและนักสร้างสรรค์
  • ช่างฝีมือ
  • องค์กร
 • เสวนา : สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับนักคิด นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์จากทั่วโลก
 • เวิร์กช็อป : ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด หรือทักษะช่างฝีมือ โดยการทดลองปฏิบัติจริง
 • เยี่ยมชม : เรียนรู้เรื่องราว ความคิด และวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการมีประสบการณ์ร่วมกับคนในท้องถิ่นและในพื้นที่จริง
 • สังสรรค์ : พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และแรงบันดาลใจในบรรยากาศเป็นกันเอง
 • อีเว้นท์ : กิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ชมงานได้มีประสบการณ์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์
 • ตลาด : รวบรวมร้านค้าของกลุ่มธุรกิจ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ช่างฝีมือ ที่มานำเสนอสินค้าของตนเองและพร้อมขยายออกสู่ตลาด อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน สินค้าไลฟ์สไตล์ เครื่องประดับ และอาหาร เป็นต้น

 

ดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://chiangmaidesignweek.com/

หรือ Chiang Mai Design Week

ติดต่อสอบถาม : TCDC เชียงใหม่ เลขที่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทร. 052 - 080 500 # 312 / 325 

Email: Hello.cmdw@cea.or.th

 

 

วันที่สร้าง : 26 พฤศจิกายน 2562

0

แบ่งปัน

07 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562

10:00 - 20:00

1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300