กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ จะนะ-มโหระลึก
กิจกรรมปี 2562

29 ต.ค. 2562

30 พ.ย. 2562

นิทรรศการ จะนะ-มโหระลึก

175 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒

จะนะ - มโหระทึก

รอยต่อยุคก่อนประวัติศาสตร์ : การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผ่าน และการเริ่มต้น

 

ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 074 - 311 728 **

วันที่สร้าง : 15 พฤศจิกายน 2562

0

แบ่งปัน

29 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562

13 ถนนวิเชียรชม
ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-311 728

โทรสาร : 074-311 881