กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   งาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา"
กิจกรรมปี 2562

27 พ.ย. 2562

29 พ.ย. 2562

งาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา"

273 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

งาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา" 

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 -17.00 น.

 

โดยภายในงานมีกิจกรรมสาธิตวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกินของชาติพันธุ์ต่างๆในล้านนา

(ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ และกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา) อาทิ

 • การประดิษฐ์โคมประดับ
 • การละเล่นดนตรีและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์
 • การประดิษฐ์ผางประทีป การประดิษฐ์งานใบตอง
 • การปลูกพืชผักสวนครัว พืชผักล้านนา
 • การทำกระเบื้องดินขอ
 • การเขียนตัวเมืองเบื้องต้น
 • นิทรรศการทางสถาปัตยกรรม การร่างภาพเรือนล้านนาเบื้องต้นฯ
 • นิทรรศการและการเรียนรู้เรื่องกล้วยไม้พื้นเมือง การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และพันธุ์พืชต่างๆ
 • การเรียนรู้การปลูกข้าวและพันธุ์ข้าวต่างๆ
 • การเสวนาความรู้เรื่องข้าว
 • กาดหมั้ว
 • กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆจากเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
 • การบูรณาการงานวิชาการด้านชาติพันธุ์ล้านนา โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

 

**ติดตามข่าวสารการจัดงานและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/35V6rf8

**ลงทะเบียนฐานการเรียนรู้ --> https://drive.google.com/open…

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-943 625-6 และ http://art-culture.cmu.ac.th

 

วันที่สร้าง : 11 พฤศจิกายน 2562

0

แบ่งปัน

27 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562

08:00 - 17:00

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-943 626

โทรสาร : 053-222 680