คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดถ่ายภาพ กองบิน 5
กิจกรรมปี 2562

1022 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ประกวดถ่ายภาพ กองบิน 5 เนื่องในงานสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484

หัวข้อ...."มหัศจรรย์ แหล่งท่องเที่ยว กองบิน 5"

 

ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

  • ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท /1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 /1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 /1 รางวัล
  • รองวัลชมเชย เงินสด 1,000 /2 รางวัล

 

เงื่อนไข

  • เป็นภาพแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ กองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช่น อ่าวมะนาว เขาล้อมหมวก อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
  • ผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด : ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย
  • กำหนดส่งภาพ ตั้งแต่ 1- 25 พฤศจิกายน 2562 (เวลา18.00 น.)

 

** ติดต่อสอบถาม 080-0371876, 085-1749003 

หรือ แผนกกิจการพลเรือน 032-611017ต่อ 60560 **

กองบิน 5 อ่าวมะนาว กองทัพอากาศ

วันที่สร้าง : 11 พฤศจิกายน 2562

0

แบ่งปัน

01 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562

08:00 - 18:00

แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 5 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
ตำบลเกาะหลัก
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์ : 032-611 017, 31 ต่อ 60202, 60215 / 02-534 0215 / 080-373 1876

โทรสาร : 032-611 017 ต่อ 60215