กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการศิลปกรรม “45°”
กิจกรรมปี 2562

14 ก.ย. 2562

30 ก.ย. 2562

นิทรรศการศิลปกรรม “45°”

421 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

 

 

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ขอเชิญชม

"นิทรรศการ ศิลปกรรม ศิลปะ 69 ปี สุเทพ จันทระ"

ระหว่างวันที่ 14 - 30 กันยายน 2562

ณ  หอศิลป์อันดามัน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) จังหวัดกระบี่

 

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 083 - 426 7394 

วันที่สร้าง : 05 กันยายน 2562

0

แบ่งปัน

14 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

09:00 - 16:00

ถนนมหาราช
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ : 083-4267394 หรือ 075-621359

โทรสาร : 075-621359