กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   โครงการนำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน
กิจกรรมปี 2562

14 ก.ย. 2562

โครงการนำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน

336 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนครูระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

เข้าร่วมอบรมการใช้สื่อภาพยนตร์ประกอบบทเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ “นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน” 

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 

ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) "นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน" เป็นโครงการที่หอภาพยนตร์ได้คัดสรรภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับการใช้เป็นสื่อการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในบทเรียนต่างๆ โดยมีภาพยนตร์นำร่องโครงการทั้งสิ้น 10 เรื่อง ที่เหมาะสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่

 

 1. ภาพยนตร์ชุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ประพาสยุโรป (2440)
 2. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (2468)
 3. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (2469)
 4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จฯ นิวัตพระนคร (2481)
 5. งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม (2484)
 6. น้ำท่วมกรุงเทพฯ (2485) 
 7. การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทย (2488)
 8. นิ้วเพชร (2501)
 9. บันทึกเหตุการณ์การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ (อนุทินวีรชน 14 ตุลา) (2516)
 10. เบื้องหลังสุดสาคร (2522)


*สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ bit.ly/filmstoschool

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.02-482-2013-4 ต่อ 110 

หรืออีเมล faschoolcinema@gmail.com 

หรือFacebook โรงหนังโรงเรียน

วันที่สร้าง : 03 กันยายน 2562

0

แบ่งปัน

14 ก.ย. 2562

13:00 - 16:00

เลขที่ 94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 02-482-2013 ต่อ 119

โทรสาร : 02-482 2013-15 ต่อ 116