กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมปี 2562

26 ก.ค. 2562

28 ก.ค. 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

749 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา

วันที่สร้าง : 26 กรกฎาคม 2562

0

แบ่งปัน

26 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562

10:00 - 16:30

55 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองห้า
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-902 7661, 02-902 7681, 02-902-7695

โทรสาร : 02-902 7695