คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ตราไปรษณียากร.บันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10
กิจกรรมปี 2562

01 ก.ค. 2562

31 ก.ค. 2562

ตราไปรษณียากร.บันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10

1491 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

เรื่อง “ตราไปรษณียากร...บันทึกประวัติศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 10” 

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.psuhistory.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=485

วันที่สร้าง : 05 กรกฎาคม 2562

0

แบ่งปัน

01 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562

เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์
ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-282 990

โทรสาร : 074-282 999