กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ตราไปรษณียากร.บันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10
กิจกรรมปี 2562

01 ก.ค. 2562

31 ก.ค. 2562

ตราไปรษณียากร.บันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10

439 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

เรื่อง “ตราไปรษณียากร...บันทึกประวัติศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 10” 

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.psuhistory.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=485

วันที่สร้าง : 05 กรกฎาคม 2562

0

แบ่งปัน

01 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562

เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์
ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-282 990

โทรสาร : 074-282 999