กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Creative Storying of Space, Place and Time
กิจกรรมปี 2562

10 ก.ค. 2562

Creative Storying of Space, Place and Time

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

155 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อ

“Creative Storying of Space, Place and Time: The National Museums of Singapore” 

 

โดย Prof. Can Seng Ooi 
School of Social Sciences,
University of Tasmania (UTAS), Australia

 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย LA 206 ชั้น 2 

คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ 

 

[บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ] การบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการบรรยายหัวข้อ "พลวัตและความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" (Dynamics and Diversity of Museums in Southeast Asia) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.
มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายวิจัยว่าด้วยพิพิธภัณฑ์ศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

* ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtgIT52PpB7WQOjYNhoP6eGA0uwsfIooFLVBc6_vZqZ42raA/viewform?vc=0&c=0&w=1

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: tusa.postgrads@gmail.com 
FB: https://www.facebook.com/tusocant

วันที่สร้าง : 02 กรกฎาคม 2562

0

แบ่งปัน

10 ก.ค. 2562

13:30 - 16:00