กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   ๑๐๐ ปี อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
กิจกรรมปี 2562

29 มิ.ย. 2562

๑๐๐ ปี อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

407 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน 

“๑๐๐ ปี อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่” 

วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

 

๑. ร่วมพูดคุยและรับฟังการบรรยายกับกิจกรรม Curator Talk ในหัวข้อ “๑๐๐ ปี การเปลี่ยนผ่าน ... สู่อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่” โดย

 • คุณปานเทพ วิริยานนท์ (วิศวกรผู้ควบคุมงานการปรับปรุงหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่)
 • คุณเสน่ห์ จันทราพิพัฒน์ (นายช่างผู้ควบคุมงานปรับปรุงหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่)

 

๒. ศึกษาภูมิปัญญาเชิงช่างและนำชมความงามด้านสถาปัตยกรรมของ “อาคารฝรั่ง” หลังแรกในเชียงใหม่ กับอาจารย์ ดร.จิรันธนิน กิติกา (อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

๓. กิจกรรมอื่นๆภายในงาน อาทิ

 • สาธิตการทอผ้าซิ่นตีนจก
 • การทำของเล่นพื้นบ้านล้านนา การสานใบตาล การทำสร้อยเชือกถัก การปักลูกเดือย การตัดตุง การทำคัวตอง
 • การปั้นดินเซรามิก การปลูกต้นไม้ ฯลฯ
 • อิ่มอร่อยกับอาหารเย็น “กาดหมั้ว”
 • รับชมการแสดง โ
 • ตลอดทั้งวันโดยไม่เสียค่าเข้าชมอีกด้วย

 

**หมายเหตุ**
• ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมงานได้ทางออนไลน์ที่ https://bit.ly/2Y6jq9i
และทางโทรศัพท์ 053-217 793 / 053-219 833
• ลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกหนังสือ “๑๐๐ ปี อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่”

วันที่สร้าง : 24 มิถุนายน 2562

0

แบ่งปัน

29 มิ.ย. 2562

08:30 - 20:00

ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 0-5321-7793, 0-5321-9833

โทรสาร : 0-5321-9833