กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   มโหระทึก เครื่องประโคมในพิธีกรรม
กิจกรรมปี 2562

22 มิ.ย. 2562

มโหระทึก เครื่องประโคมในพิธีกรรม

311 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ

เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๒

เรื่อง "มโหระทึก เครื่องประโคมในพิธีกรรม : ข้อมูลใหม่ทางโบราณคดี 

 

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๔๐ น. 

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

 

วันที่สร้าง : 21 มิถุนายน 2562

0

แบ่งปัน

22 มิ.ย. 2562

13:00 - 16:40

ถนนเพลินจิต
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ : 043-514456 ต่อ 101

โทรสาร : 043-514-456 ต่อ 112