กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ "สะเปะสะปะ"
กิจกรรมปี 2562

23 ก.ค. 2562

12 ส.ค. 2562

นิทรรศการ "สะเปะสะปะ"

305 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการ "สะเปะสะปะ" โดย คิง ตุ๋น (ภาคินี รัตนะ)

จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการ 3 ชั้น 2 

 

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 218 3709 หรือ Chamchuri Art Gallery

วันที่สร้าง : 06 มิถุนายน 2562

0

แบ่งปัน

23 ก.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562

อาคารจามจุรี 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2218-3709

โทรสาร : 0-2218-3708