คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ถ้ำ ไ ว กิ้ ง

" ป ริ ศ น า " ถ้ำ ไ ว กิ้ ง แ ห่ ง อั น ด า มั น ^_^

ถ้ำไวกิ้ง " Viking Cave " เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในทะเลอันดามันสีมรกตของจังหวัดกระปี่ เป็นเพิงผาถ้ำมุมทางทิศใต้ของเกาะพีพีเลย์  " Pi Pi Lay " ตรงกันข้ามกับอ่าวมาหยาอันเลื่องชื่อ ที่เป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์เรื่อง " The Beach " ห่างออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะเป็น เกาะพีพีดอน อันเป็นที่ตั้งของโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ที่ท่องเที่ยวหรือเรียกว่า "นครหลวงของหมู่เกาะพีพี" 

จากภาพบนผนังถ้ำมีภาพเรือใบสามเสา หัวงอน อันเป็นที่มาของชื่อ " ไวกิ้ง " เหตุใดถึงเป็นชื่อถ้ำไวกิ้ง ก็เพราะมีนักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปปเที่ยวชมถ้ำเก็บรังนกนางแอ่นในช่วงแรก ๆ เป็นคนมีความรู้ และโลกทัศน์เรื่องชาวไวกิ้งของยุโรปเหนือ

ถ้ำไวกิ้ง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะพีพีเล ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสถ้ำแห่งนี้ และทรงพระราชทานนามใหญ่ว่า ถ้ำพญานาค ตามรูปร่างหินก้อนหนึ่งที่คล้ายเศียรพญานาค อันเป็นที่เคาระสักการะของชาวบ้านที่เก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะแห่งนี้ ภายในถ้ำทางทิศตะวันออกและ ทิศใต้พบภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์ เป็นรูปช้าง และรูปเรือชนิดต่าง ๆ

ภาพเขียนในถ้าไวกิ้งเป็น " หลักฐาน " สำคัญของอดีต ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกและ ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาที่เข้ามาชม

15,994 views

0

แบ่งปัน