ย้อนกลับ

ถ้ำ ไ ว กิ้ ง

" ป ริ ศ น า " ถ้ำ ไ ว กิ้ ง แ ห่ ง อั น ด า มั น ^_^

ถ้ำไวกิ้ง " Viking Cave " เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในทะเลอันดามันสีมรกตของจังหวัดกระปี่ เป็นเพิงผาถ้ำมุมทางทิศใต้ของเกาะพีพีเลย์  " Pi Pi Lay " ตรงกันข้ามกับอ่าวมาหยาอันเลื่องชื่อ ที่เป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์เรื่อง " The Beach " ห่างออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะเป็น เกาะพีพีดอน อันเป็นที่ตั้งของโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ที่ท่องเที่ยวหรือเรียกว่า "นครหลวงของหมู่เกาะพีพี" 

จากภาพบนผนังถ้ำมีภาพเรือใบสามเสา หัวงอน อันเป็นที่มาของชื่อ " ไวกิ้ง " เหตุใดถึงเป็นชื่อถ้ำไวกิ้ง ก็เพราะมีนักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปปเที่ยวชมถ้ำเก็บรังนกนางแอ่นในช่วงแรก ๆ เป็นคนมีความรู้ และโลกทัศน์เรื่องชาวไวกิ้งของยุโรปเหนือ

ถ้ำไวกิ้ง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะพีพีเล ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสถ้ำแห่งนี้ และทรงพระราชทานนามใหญ่ว่า ถ้ำพญานาค ตามรูปร่างหินก้อนหนึ่งที่คล้ายเศียรพญานาค อันเป็นที่เคาระสักการะของชาวบ้านที่เก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะแห่งนี้ ภายในถ้ำทางทิศตะวันออกและ ทิศใต้พบภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์ เป็นรูปช้าง และรูปเรือชนิดต่าง ๆ

ภาพเขียนในถ้าไวกิ้งเป็น " หลักฐาน " สำคัญของอดีต ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกและ ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาที่เข้ามาชม

4,730 views

0

แบ่งปัน