คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการเสื้อฟุตบอลไทยในพิพิธภัณฑ์
กิจกรรมปี 2562

01 มิ.ย. 2562

30 มิ.ย. 2562

นิทรรศการเสื้อฟุตบอลไทยในพิพิธภัณฑ์

1011 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

นิทรรศการเสื้อฟุตบอลไทยในพิพิธภัณฑ์

ณ พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม พระตำหนักทับแก้ว พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดเฉพาะวันนักขัตฤกษ์)

** ติดต่อสอบถามโทร. 034-271-815 e-mail siamfootball@hotmail.co.th **

วันที่สร้าง : 04 มิถุนายน 2562

1

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

09:00 - 16:00

สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ณ พระตำหนักทับแก้ว พระราชวังสนามจันทร์
ตำบลสนามจันทร์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 02-253 4920 (สมาคมที่กรุงเทพฯ) / 034-271 815 (พิพิธภัณฑ์ที่นครปฐม)

โทรสาร :