คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ “ผ้าซิ่นตีนจกในที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง”
กิจกรรมปี 2562

01 มิ.ย. 2562

30 มิ.ย. 2562

นิทรรศการ “ผ้าซิ่นตีนจกในที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง”

1917 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชมความงามวิจิตรภูษาพัสตราภรณ์ล้านนา เพื่อความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าของงานสิ่งทอซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายตามขนบประเพณีโบราณของล้านนา นอกจากนี้ผ้าซิ่นโบราณเหล่านี้ยังแสดงถึงภูมิปัญญาความปราณีตในการสร้างสรรค์ของช่างทอในอดีต สะท้อนถึงวิวัฒนาการการใช้ผ้าซึ่งล้วนมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ รวมถึงชาติพันธุ์วิทยา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของล้านนา

 

นิทรรศการ “ผ้าซิ่นตีนจกในที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง” งานสะสมของ รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
เปิดบริการให้เข้าชมวันอังคาร - วันอาทิตย์
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ปิดทำการวันจันทร์

 


** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053 217 793 โทรสาร 053 219 833
www.cmocity.com
www.facebook.com/cm.3museum

วันที่สร้าง : 04 มิถุนายน 2562

0

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 217 793

โทรสาร : 053 - 217 793