กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2562
กิจกรรมปี 2562

17 พ.ค. 2562

15 ก.ค. 2562

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2562

5708 ผู้เข้าชม

5

แบ่งปัน

ขอเชิญพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมคัดเลือกเป็น 

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2562 

เพื่อพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์ไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล

 

ในการนี้ ทางคณะผู้ทำงาน ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาและกรรมการ ตัดสินจำนวน 6 ท่าน ในการคัดเลือกตัดสินรางวัลเพื่อให้ครอบคลุมการพิจารณาเนื้อหาของการประกวดทั้งหมด โดยแยกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
 2. พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 3. พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
 4. พิพิธภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  


โดยแต่ละประเภทแบ่งรางวัลออกเป็น

 • รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้
 • รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดง (นิทรรศการ) 
 • รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน (การมีส่วนร่วมของชุมชน)             
 • รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสานรางวัล Museum Thailand Awards 2019 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. รางวัล Museum Thailand Awards 2019  จำนวน 16 รางวัล

 • พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม จำนวน 4 รางวัล
 • พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  จำนวน 4 รางวัล
 • พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รางวัล
 • พิพิธภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น จำนวน 4 รางวัล

2. รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2019 จำนวน 9 รางวัล

** โดยทั้ง 25 พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ผ่านนิทรรศการในวันงานประกาศผลรางวัลและจะได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ **

  

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

**** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ****  ได้ตามช่องทาง ดังนี้

 

 • ทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง

โครงการ Museum Thailand Awards 2019

ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม)

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) อาคารสํานักงาน ชั้น 1

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.)

 • พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โทร. 081-172 7144 (เจียระนัย)
 • สื่อมวลชน โทร. 02-225 2777 ต่อ 518 (ชรรร)

วันที่สร้าง : 17 พฤษภาคม 2562

5

แบ่งปัน

17 พ.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562