โปรโมชั่นทั้งหมด

  1. หน้าแรก
  2.    >   โปรโมชั่นทั้งหมด
  3.    >   พกบัตรแรบบิทวันนี้ ได้เที่ยวฟรีนิทรรศรัตน์โกสินทร์

ฟรี

พกบัตรแรบบิทวันนี้ ได้เที่ยวฟรีนิทรรศรัตน์โกสินทร์

10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563

842 ผู้เข้าชม

5

แบ่งปัน

พกบัตรแรบบิทวันนี้ ได้เที่ยวฟรีนิทรรศรัตน์โกสินทร์!!!


เพียงแสดงบัตรแรบบิทที่อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ 


ท่านจะได้รับบัตรชมนิทรรศการ และ บัตรใช้บริการห้องสมุด ฟรี !!


 


ในวันอังคาร-วันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 


(เปิดให้เข้าชมรอบแรกเวลา ๐๙.๒๐ น. และรอบสุดท้ายเวลา ๑๕.๐๐ น.)


 


*เงื่อนไข : บัตรแรบบิท ๑ ใบ / ๑ สิทธ์ / ๑ วัน ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ มี.ค.๖๓


**หมายเหตุ : สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรแรบบิท ติดต่อซื้อบัตรแรบบิทได้ทุกสถานี 


*** สอบถามเพิ่มเติม โทร.๐๒ - ๖๑๗ ๖๐๐๐ หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส

วันที่สร้าง : 10 พฤษภาคม 2562

5

แบ่งปัน

100 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-621-0044

โทรสาร : 02-621-0043 หรือ 02-226-5049