กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   ประเพณีสงกรานต์ฯ เมืองเก่าพิจิตร
กิจกรรมปี 2562

10 เม.ย. 2562

12 เม.ย. 2562

ประเพณีสงกรานต์ฯ เมืองเก่าพิจิตร

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร จังหวัดพิจิตร

493 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร

ระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 2562

 

วันที่ 10 เมษายน 2562

 • กิจกรรมตลาดแลกเบี้ยโบราณ
 • สรงน้ำพระอมตะเถราจารย์มงคลมหาสงกรานต์
 • สรงน้ำพ่อปู่และตักบาตรรับรุ่งอรุณ(พระภิกษุสามเณร จำนวน 99 รูป)
 • พิธีบวงสรวงหลักเมืองและพ่อปู่(พระยาโคตระบอง)
 • พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
 • ชมการแสดงระบำโอฆะบุรี
 • การแข่งขันเซปัคตะกร้อ
 • การประกวดกุลบุตร กุลธิดาพระยาโคตรตะบอง

วันที่ 11 เมษายน 2562

 • การประกวดไก่พ่อปู่
 • ขบวนแห่บุปผาชาติทุกอำเภอพร้อมกัน 14 ขบวน
 • สรงน้ำพระพุทธรูปพระอมตะเถราจารย์และพ่อปู่
 • การแสดงแสงสีเสียงย้อนรอยประวัติศาสตร์

 วันที่ 12 เมษายน 2562

 • การประกวดอาหารไทย 12 อำเภอ
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • การประกวดรำวงสาม ส.(ลานปู)
 • การแสดงลิเก

** ติดต่อสอบถาม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร โทร 056-612 675 **

วันที่สร้าง : 10 เมษายน 2562

0

แบ่งปัน

10 เม.ย. 2562 - 12 เม.ย. 2562