กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย เจียงฮายม่วนแต้
กิจกรรมปี 2562

11 เม.ย. 2562

12 เม.ย. 2562

ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย เจียงฮายม่วนแต้

พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายเจียงฮาย ศาลากลางจังหวัดเชียงรายยหลังแรก

665 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญแต่งหย้องคัวผ้าเมืองมาแอ่วงาน ต๋ามฮีต ตวยฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองแห่งล้านนา 

“ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย เจียงฮายม่วนแต้” 

วันที่ 11-12 เมษายน 2562 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย 

(พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก)

 

ร่วม

 • สักการะบูชา ไหว้สาพญามังราย
 • สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด

ชม      

 • ขบวนแห่เครื่องสักการะพญามังราย
 • ผามภูมิผญ๋าปื้นบ้าน
 • ผามสภาวัฒนธรรม 18 อำเภอ
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา

เลือกตั้ง 

 • คัวสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ชิม      

 • อาหารพื้นเมือง กาดหมั้วครัวล้านนา

          

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-175 333

หรือ Faecbook องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่สร้าง : 10 เมษายน 2562

0

แบ่งปัน

11 เม.ย. 2562 - 12 เม.ย. 2562