คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
กิจกรรมปี 2562

14 เม.ย. 2562

15 เม.ย. 2562

สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

1163 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญแอ่วงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2562

กิจกรรม สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

ระหว่างวันที่ 14 – 15 เมษายน 2562   ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

 

  • กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมงานวัด
  • ข่วงกาดหมั้วอาหารขนมพื้นเมือง
  • ข่วงเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ข่วงศิลปะการแสดง อาทิ ผามซอ , หนังกลางแปลง
  • การแสดงแสงสีเสียง
  • การแสดงนิทรรศการ “เล่าขานตำนาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 053-259 365        

หรือ Faecbook TAT Chiang Mai

วันที่สร้าง : 10 เมษายน 2562

0

แบ่งปัน

14 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562

ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 217 793

โทรสาร : 053 - 217 793