กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
กิจกรรมปี 2562

14 เม.ย. 2562

15 เม.ย. 2562

สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

537 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญแอ่วงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2562

กิจกรรม สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

ระหว่างวันที่ 14 – 15 เมษายน 2562   ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

 

  • กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมงานวัด
  • ข่วงกาดหมั้วอาหารขนมพื้นเมือง
  • ข่วงเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ข่วงศิลปะการแสดง อาทิ ผามซอ , หนังกลางแปลง
  • การแสดงแสงสีเสียง
  • การแสดงนิทรรศการ “เล่าขานตำนาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 053-259 365        

หรือ Faecbook TAT Chiang Mai

วันที่สร้าง : 10 เมษายน 2562

0

แบ่งปัน

14 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562

ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 217 793

โทรสาร : 053 - 217 793