กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
กิจกรรมปี 2562

13 เม.ย. 2562

15 เม.ย. 2562

สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

461 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญเที่ยวงาน "สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง"

ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2562 เวลา 11.00 - 20.30 น. 

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ถ.คลองชลประทานตัดกับ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่สร้าง : 09 เมษายน 2562

0

แบ่งปัน

13 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-943 626

โทรสาร : 053-222 680