กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สิริไชยมังคะละ สืบฮีตสานฮอยย้อนรอยปีใหม่เมืองวรนคร
กิจกรรมปี 2562

12 เม.ย. 2562

16 เม.ย. 2562

สิริไชยมังคะละ สืบฮีตสานฮอยย้อนรอยปีใหม่เมืองวรนคร

ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนครน่าน วัดป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน

268 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญเที่ยวงาน “สิริไชยมังคะละ สืบฮีตสานฮอย ย้อนรอยปีใหม่เมืองวรนคร"

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนครน่าน วัดป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

  • ภาคกลางวัน   ชมการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ ปั่นฝ้าย ประดิษฐ์บายศรี ทำต้นกุ่ม ก่อเจดีย์ทราย
  • ภาคค่ำ ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป  ม่วนงันสันเล้า ชมขบวนแห่ครัวทานและสังขารล่อง, การแข่งขันตีกลองบูชา ฟ้อนพื้นเมือง จิ๊สะโป๊ก และแข่งบอกไฟดอก

วันที่สร้าง : 09 เมษายน 2562

0

แบ่งปัน

12 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562