กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ:เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ
กิจกรรมปี 2562

14 มี.ค. 2562

30 มิ.ย. 2562

นิทรรศการ:เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ

533 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญชมนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

สอบถาม โทร. 043-005 700

วันที่สร้าง : 15 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

14 มี.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

123 ถ.มิตรภาพ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ : 043-009 700 ต่อ 45596

โทรสาร : 043-202 155