กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนาธนารักษ์:ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง(รัตนโกสินทร์)
กิจกรรมปี 2562

29 มี.ค. 2562

30 มี.ค. 2562

เสวนาธนารักษ์:ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง(รัตนโกสินทร์)

476 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน
  • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 - 22.00 น.

หัวข้อเสวนา: อนาคตใหม่กำแพงเมือง-คูเมือง

กำหนดการ
17.00 - 18.00 น. ลงทะเบียน
17.30 - 18.00 น. พิธีเปิด
18.30 - 19.30 น. การเสวนาธนารักษ์หัวข้อ อนาคตใหม่กำแพงเมือง-คูเมือง
19.30 - 22.00 น. กิจกรรมฉายหนังกลางแปลง
หรือเข้าชม Night at the museum
รอบ 19.30 น. / 20.30 น. และ 21.30 น.

 

  • วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 - 22.00 น.

หัวข้อเสวนา: อนาคตพระตำหนักปลายเนิน ความท้าท้ายการอนุรักษ์พระตำหนักปลายเนินของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

กำหนดการ
17.00 - 18.00 น. ลงทะเบียน
17.30 - 18.00 น. พิธีเปิด
18.30 - 19.30 น. การเสวนาธนารักษ์หัวข้อ อนาคตพระตำหนักปลายเนินความท้าท้ายการอนุรักษ์พระตำหนักปลายเนินของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
19.30 - 22.00 น. กิจกรรมฉายหนังกลางแปลง
หรือเข้าชม Night at the museum
รอบ 19.30 น. / 20.30 น. และ 21.30 น.

** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม **

วันที่สร้าง : 13 มีนาคม 2562

1

แบ่งปัน

29 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562

17:00 - 22:00

ถนนจักรพงษ์
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-282 0818

โทรสาร : 02-282 0819