กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย
กิจกรรมปี 2562

03 มี.ค. 2562

29 มี.ค. 2562

นิทรรศการสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย

428 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอเชิญชมนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (The 12th Art Exhibition of the International Visual Artist Association of Thailand)

 

  • เปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น.  #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (บริเวณชั้น 1 และชั้น 2)
  • แสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 3 – 29 มีนาคม 2562

**หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เปิดอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10:00 – 19:00 น. (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)**

 

วันที่สร้าง : 05 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

03 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031