คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งานเปิดตัวหนังสือ#เจ้าชายน้อย
กิจกรรมปี 2562

02 มี.ค. 2562

งานเปิดตัวหนังสือ#เจ้าชายน้อย

1632 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

งานเปิดตัวหนังสือที่ครองใจผู้คนมาแล้วทั่วโลก #เจ้าชายน้อย ฉบับภาษาถิ่นล้านนาและฉบับภาษาถิ่นปกาเกอะญอ

เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 *หมายเหตุ วันงานจะมีการจำหน่ายหนังสือเจ้าชายน้อยทั้ง 2 ภาษาสำหรับเป็นที่ระลึกในประวัติศาสตร์ของภาษาถิ่น โดยจะจำหน่ายเพียงวันเดียวเท่านั้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปทำกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเจ้าชายน้อยภาษาถิ่นต่อไป*


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

 

วันที่สร้าง : 27 กุมภาพันธ์ 2562

1

แบ่งปัน

02 มี.ค. 2562

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 217 793

โทรสาร : 053 - 217 793