กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   งานเปิดตัวหนังสือ#เจ้าชายน้อย
กิจกรรมปี 2562

02 มี.ค. 2562

งานเปิดตัวหนังสือ#เจ้าชายน้อย

611 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

งานเปิดตัวหนังสือที่ครองใจผู้คนมาแล้วทั่วโลก #เจ้าชายน้อย ฉบับภาษาถิ่นล้านนาและฉบับภาษาถิ่นปกาเกอะญอ

เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 *หมายเหตุ วันงานจะมีการจำหน่ายหนังสือเจ้าชายน้อยทั้ง 2 ภาษาสำหรับเป็นที่ระลึกในประวัติศาสตร์ของภาษาถิ่น โดยจะจำหน่ายเพียงวันเดียวเท่านั้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปทำกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเจ้าชายน้อยภาษาถิ่นต่อไป*


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

 

วันที่สร้าง : 27 กุมภาพันธ์ 2562

1

แบ่งปัน

02 มี.ค. 2562

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 217 793

โทรสาร : 053 - 217 793