คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการภาพถ่าย "รุกขะ เทวะ"
กิจกรรมปี 2562

28 มี.ค. 2562

30 เม.ย. 2562

นิทรรศการภาพถ่าย "รุกขะ เทวะ"

1063 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน(หอศิลป์อันดามัน)

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย "รุกขะ เทวะ"

โดย ศิลปินสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 083 - 426 7394 / 075 - 621 359 ***

วันที่สร้าง : 26 กุมภาพันธ์ 2562

0

แบ่งปัน

28 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562

09:00 - 16:00

ถนนมหาราช
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ : 091-0574456 หรือ 075-621359

โทรสาร : 075-621359