โปรโมชั่นทั้งหมด

  1. หน้าแรก
  2.    >   โปรโมชั่นทั้งหมด
  3.    >   สุดคุ้ม! จ่าย 20 บาท เข้าชมได้ 3 พิพิธภัณฑ์

Sale

สุดคุ้ม! จ่าย 20 บาท เข้าชมได้ 3 พิพิธภัณฑ์

16 ก.พ. 2562 - 30 ก.ย. 2562

992 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
ราคา
0.00 บาท 20.00 บาท

โปรโมชั่นสุดคุ้ม!!! สำหรับนักเรียน นักศึกษา


จ่ายเพียง 20 บาท เข้าชมได้ 3 พิพิธภัณฑ์ย่านกลางเวียงเชียงใหม่ (Combined Ticket)


ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่  


   • สามารถซื้อตั๋วแบบเหมาได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเข้าชมของทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์ 

  • ราคาพิเศษเพียง 20 บาท/คน

  • สามารถกลับมาเข้าชมซ้ำอีกได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน 


 


**หมายเหตุ**  • ตั๋วเหมามีอายุ 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อและสามารถเลื่อนออกไปได้อีก 1 วัน กรณีที่วันสุดท้ายตรงกับวันจันทร์

  • ขอสงวนสิทธิ์อัตราค่าเข้าชมนี้สำหรับนักเรียน/นักศึกษาคนไทยเท่านั้น

  • เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ เปิดบริการให้เข้าชมวันอังคาร - วันอาทิตย์  ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 17.00 น. (ปิดทำการวันจันทร์) 

  • จองคิวเข้าชม โทร 053-217 793


 


ข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ 


โทรศัพท์ 053 - 217 793, โทรสาร 053-219 833 หรือ


https://www.facebook.com/cm.3museum


 


 

วันที่สร้าง : 25 กุมภาพันธ์ 2562

0

แบ่งปัน

ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 0-5321-7793, 0-5321-9833

โทรสาร : 0-5321-9833