กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการศิลปะ "เฮง เฮง เฮง"
กิจกรรมปี 2562

26 ม.ค. 2562

28 ก.พ. 2562

นิทรรศการศิลปะ "เฮง เฮง เฮง"

442 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการศิลปะ "เฮง เฮง เฮง"


นิทรรศการศิลปะ "เฮง เฮง เฮง" นำความเป็นสิริมงคลมาเสนอในรูปแบบของจิตรกรรมร่วมสมัย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน ชลัช ฉวีสุข ด้วยเทคนิคการใช้สีที่จัดจ้านทรงพลัง และการนำรูปแบบของศิลปะแบบกึ่งนามธรรมมาผสมผสานกับแนวคิดความเชื่อความศรัทธาได้อย่างลงตัว

นิทรรศการครั้งนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ได้รับชมจะได้รับพลังด้านบวกจากผลงานศิลปะชุดนี้ เพื่อเป็นแรงใจ และแรงกระตุ้นให้นำพาได้พบกับแต่สิ่งดีสิ่งประเสริฐในชีวิตดังใจปรารถนา

 

จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ YuYuan Art Gallery @ล้ง1919

วันที่สร้าง : 22 กุมภาพันธ์ 2562

0

แบ่งปัน

26 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562

เลขที่ 248 ถนนศรีเชียงใหม่
แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 091-187 1919

โทรสาร :