กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการงดงามในความพอเพียง “คิดถึงพ่อ”
กิจกรรมปี 2562

02 ก.พ. 2562

21 ก.พ. 2562

นิทรรศการงดงามในความพอเพียง “คิดถึงพ่อ”

252 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการ งดงามในความพอเพียง “คิดถึงพ่อ”

โดย สมศักดิ์ สัมโภชานนท์ (สมศักดิ์ สังกะสี)

ระหว่างวันที่ 2 – 21 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่สร้าง : 07 กุมภาพันธ์ 2562

0

แบ่งปัน

02 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031