กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการโครงการประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ
กิจกรรมปี 2562

13 ก.พ. 2562

17 ก.พ. 2562

นิทรรศการโครงการประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ

444 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

มูลนิธิร่มฉัตร 

ร่วมกับ 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

และ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ขอเชิญร่วมนิทรรศการโครงการประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี พ.ศ. 2560

งานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 2 “ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์” และ งานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6 พระพุทธรูปปางเปิดโลก” และ พระศิวะ

 

 

  • พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น.
  • จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องแสดงนิทรรศการ 5 และห้องยูแกลเลอรี่ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

 

เปิดให้เข้าชมวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น. (ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail : petchyodmongkud@gmail.com

 

วันที่สร้าง : 07 กุมภาพันธ์ 2562

0

แบ่งปัน

13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031