กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วันเด็กแห่งชาติ 2562
กิจกรรมปี 2562

12 ม.ค. 2562

วันเด็กแห่งชาติ 2562

264 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ขอเชิญร่วมงาน "วันเด็กแห่งชาติ 2562" 

ร่วมสนุกกักิจกรรม การละเล่น ชิงของรางวัลมากมาย 

วันที่สร้าง : 09 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน

12 ม.ค. 2562

214 หมู่ที่ 13 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม
ตำบลเฉนียง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โทรศัพท์ : 044-153 054

โทรสาร : 044-153 054